• (29) 756 33 17
  • edukatorprzasnysz@wp.pl

Niepubliczne Centrum Kształcenia EDUKATOR

istnieje od 1996 r.

Niepubliczne Centrum Kształcenia EDUKATOR

Niepubliczne Centrum Kształcenia EDUKATOR

Wykształciliśmy już setki słuchaczy. Miła atmosfera oraz bogata oferta edukacyjna corocznie przyciągają wiele osób zainteresowanych podjęciem dalszej nauki. To pracodawcy kształtują rynek pracy i to oni wymagają od osób zatrudnianych solidnego wykształcenia.

Rekrutacja 2017/18

Poznaj zasady oraz terminy rekrutacji. O przyjęciu do poszczególnych szkół decyduje kolejność zgłoszeń.

Nasza oferta edukacyjna:

  • NOWOŚĆ! Technikum Agrobiznesu
  • Technikum Akademickie
  • Szkoła Branżowa I Stopnia
  • Licea ogólnokształcące dla dorosłych
  • Szkoły Policealne

Poznaj terminarz zajęć w II półroczu roku szkolnego 2016/2017 oraz sprawdź dokumenty do pobrania.

Niepubliczne Centrum Kształcenia EDUKATOR
ul. Szosa Ciechanowska 6
(budynek ULT Przasnysz-kierunek Ciechanów)
06-300 Przasnysz
tel: +48 (29) 756 33 17
e-mail: edukatorprzasnysz@wp.pl

Aktualności

Sprawdź co słychać na uczelni?

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

30 kwietnia 2018

Ważne terminy dla kandydatów Technikum Akademickiego i Szkoły Branżowej I Stopnia podczas rekrutacji na rok szkolny 2018/2019   TERMINY REKRUTACJI   od 22 czerwca od godziny 12:00 do 9 lipca do godziny 16:00 kandydaci składają następujące dokumenty: – oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez…

Czytaj więcej

Terminarz zajęć w roku szkolnym 2017/2018

3 lipca 2017

Terminarz zajęć w Niepublicznym Centrum Kształcenia EDUKATOR w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6 w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 Liceum Ogólnokształcące Policealna Szkoła Turystyki Wiejskiej Policealna Szkoła Ochrony fizycznej Osób i Mienia 02-03 września 2017 16-17 września 2017 30 września – 01 października 2017 14 – 15 października 2017 28…

Czytaj więcej

Harmonogram matur ustnych 2018

4 maja 2017

SZKOLNY HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO USTNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM w roku szkolnym 2017/2018 NIEPUBLICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ,,EDUKATOR”     Przedmiot Termin /godzina rozpoczęcia Język polski   12 maj od godz. 9.00 do 15.45 Język rosyjski   19.05.2018 od godz. 8.00 do 9.00 Język angielski   25.05.2018 od godz. 8.00 do 13.30…

Czytaj więcej

Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

30 kwietnia 2017

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną NCK Edukator w Przasnyszu w roku szkolnym 2017/2018 W zbliżającym się roku szkolnym zapraszamy absolwentów gimnazjów do nauki w Akademickim Technikum Technikum Agrobiznesu (rolnicze) Technikum Budowlane Technikum Kelnerskie Szkoła bezpłatna – na każdym kierunku WYSOKIE MIESIĘCZNE STYPENDIA! Zapraszamy również do nauki w…

Czytaj więcej

Szkoła Branżowa I stopnia – szkoła bezpłatna

Kandydatów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmujemy na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum. Szkoła oferuje kształcenie w zawodach.

Szkoła jest bezpłatna!

Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego przyjmujemy na podbudowie Gimnazjum. Nauka trwa 3 lata, prowadzona jest systemem zaocznym i kończy się egzaminem maturalnym

Szkoły Policealne

Kandydatów do Szkoły Policealnej przyjmujemy na podbudowie Szkoły Średniej. Nauka trwa 2 lata, prowadzona jest systemem zaocznym i kończy się egzaminem zawodowym.

Technikum akademickie – szkoła bezpłatna

Kandydatów do Technikum przyjmujemy na podbudowie gimnazjum. Nauka trwa 4 lata i jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Szkoła jest bezpłatna! Wysokie miesięczne stypendia!