• (29) 756 33 17
  • edukatorprzasnysz@wp.pl

Harmonogram egzaminu maturalnego

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO PISEMNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Część pisemna egzaminu maturalnego