• (29) 756 33 17
 • edukatorprzasnysz@wp.pl

Oferta edukacyjna

Nasza oferta edukacyjna

Technikum akademickie

SZKOŁA BEZPŁATNA – WYSOKIE MIESIĘCZNE STYPENDIA NA KAŻDYM KIERUNKU

Technikum (szkoła bezpłatna)

Kandydatów do Technikum przyjmujemy po ukończeniu przez kandydata gimnazjum. Nauka trwa 5 lata i jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Absolwent szkoły po potwierdzeniu poszczególnych kwalifikacji może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie. Naszym kandydatom oferujemy:

 • Technikum Agrobiznesu
 • Technikum Budownictwa
 • Technikum Kelnerskie

Technikum Agrobiznesu

NOWOŚĆ w ofercie Niepublicznego Centrum Kształcenia EDUKATOR w Przasnyszu.

TECHNIK AGROBIZNESU- dzienne technikum dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Ukończenie szkoły uprawnia do wszystkich dopłat dla rolników.

Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie: http://agrobiznes.edu.pl/

Technikum Agrobiznesu

Przykładowe przedmioty:

 • BHP w agrobiznesie
 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęca
 • technika w rolnictwie
 • działalność gospodarcza w agrobiznesie
 • język obcy w agrobiznesie
 • przetwórstwo żywności
 • rachunkowość i rozliczenia podatkowe
 • produkcja rolnicza
 • prowadzenie przetwórstwa spożywczego
 • organizacja przedsiębiortwa agrobiznesowego

Kwalifikacja: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
Kwalifikacja: R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Technikum Budownictwa

Przykładowe przedmioty:

 • rysunek techniczny
 • technologia robót zbrojarskich i betoniarskich
 • organizacja robót budowlanych
 • kosztorysowanie w budownictwie
 • język obcy zawodowy w budownictwie
 • działalność gospodarcza w budownictwie
 • dokumentacja techniczna
 • roboty zbrojarskie i betoniarskie
 • nadzór robót budowlanych
 • kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

Kwalifikacja: B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
Kwalifikacja: B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Kwalifikacja: B.30. Kosztorysowanie oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • podanie
 • dwa zdjęcia
 • opłata wpisowa 100zł

Szkoła Branżowa I Stopnia (szkoła bezpłatna)

Kandydatów do Szkoły Branżowej I Stopnia przyjmujemy na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum. Szkoła oferuje kształcenie w zawodach:

 • cukiernik
 • fryzjer
 • elektryk
 • piekarz
 • sprzedawca
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Nauka trwa 4 lata, odbywa się w systemie dziennym i jest bezpłatna. Kształcenie odbywa się w ramach dwóch bloków: kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego.

Licea ogólnokształcące

Kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego przyjmujemy na podbudowie Gimnazjum. Nauka trwa 4 lata, prowadzona jest systemem zaocznym i kończy się egzaminem maturalnym.

Od 1 wrześnią 2013 r. absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych/ Szkoły Branżowej I Stopnia przyjmujemy do II klasy Liceum Ogólnokształcącego. Nauka trwa 2 lata, prowadzona jest systemem zaocznym i kończy się egzaminem maturalnym.

Kształcenie odbywa się w ramach jednego bloku – blok kształcenia ogólnego (przedmioty ogólnokształcące).

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia Gimnazjum dla Liceum Ogólnokształcącego lub
 • świadectwo ukoćzenia Zasadnicznej Szkoły Zawodowej dla II klasy Liceum Ogólnokształcącego
 • zaświadczenie lekarskie
 • 1 zdjęcie
 • opłata wpisowego 100zł

Czesne wynosi 120 zł miesięcznie.

Szkoły Policealne

Kandydatów do Szkoły Policealnej przyjmujemy na podbudowie Szkoły Średniej. Nauka trwa 2 lata, prowadzona jest systemem zaocznym i kończy się egzaminem zawodowym.

Szkoła Policealna kształci w zawodach:

 • Technik Administracji
 • Technik Informatyk
 • Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia
 • Technik Turystyki Wiejskiej
 • Asystentka Stomatologiczna

Kształcenie odbywa się w ramach jednego bloku – blok kształcenia zawodowego (przedmioty specjalizacyjne). Absolwent szkoły po potwierdzeniu poszczególnych kwalifikacji może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie.

Czesne wynosi 120 zł miesięcznie.

Technik Administracji

Przykładowe przedmioty:

 • ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania
 • prawne podstawy funkcjonowania administracji publicznej
 • ekonomiczne podstawy funkcjonowania jednostek organizacyjnych
 • praca administracyjno-biurowa
 • praktyka zawodowa

Kwalifikacja: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Technik Informatyk

Przykładowe przedmioty:

 • programowanie strukturalne i obiektowe
 • sieci komputerowe
 • systemy operacyjne
 • urządzenia techniki komputerowej
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • oprogramowanie biurowe
 • witryny internetowe
 • aplikacje internetowe
 • bazy danych

Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Przykładowe przedmioty:

 • podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia
 • psychologia i psychopatologia
 • socjologia
 • etyka
 • zarys wiedzy o gospodarce
 • medycyna sądowa
 • kryminologia i kryminalistyka
 • terroryzm
 • prawoznawstwo
 • prawo pracy
 • prawo cywilne i prawo cywilne procesowe
 • prawo wykroczeń
 • prawo karne i proces karny
 • prawo handlowe
 • prawo administracyjne
 • organizacja i taktyka działań ochrony osób i mienia
 • ochrona osób
 • ochrona mienia
 • konwojowanie
 • techniczne zabezpieczenie mienia
 • wyszkolenia strzeleckie
 • pierwsza pomoc przedlekarska
 • samoobrona
 • techniki inwentaryzacyjne
 • zarys problematyki detektywistycznej
 • praktyka zawodowa

Kwalifikacja: Z.3. Ochrona osób i mienia

Technik Turystyki Wiejskiej

Przykładowe przedmioty:

 • obsługa turystyczna
 • usługi noclegowe
 • usługi żywieniowe
 • produkcja rolnicza
 • język obcy w turystyce
 • działalność turystyczna na obszarach wiejskich
 • usługi agroturystyczne
 • prowadzenie produkcji rolniczej

Ukończenie szkoły uprawnia do wszystkich dopłat dla rolników.

Kwalifikacja: T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
Kwalifikacja: T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego