• (29) 756 33 17
  • edukatorprzasnysz@wp.pl

Terminarz zajęć w II półroczu roku szkolnego 2019/2020

Terminarza zjazdów na I półrocze roku szkolnego 2019/2020

Terminarz zajęć w II półroczu roku szkolnego 2019/2020

Liceum Ogólnokształcące
Policealna Szkoła Turystyki Wiejskiej
Policealna Szkoła Ochrony fizycznej Osób i Mienia
Policealna Szkoła Administracji

Semestr II
08-09.02.2020 r.
22-23.02.2020 r.
07-08.03.2020 r.
21-22.03.2020 r.
28-29.03.2020 r.
25-26.04.2020 r.
16-17.05.2020 r.
30-31.05.2020 r.
13-14.06.2020 r.
27-28.06.2020 r.