• (29) 756 33 17
  • edukatorprzasnysz@wp.pl

Terminarza zjazdów na I półrocze roku szkolnego 2019/2020

Terminarza zjazdów na I półrocze roku szkolnego 2019/2020

Terminarz zajęć w Niepublicznym Centrum Kształcenia Edukator w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6 w I półroczu roku szkolnego 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące

Policealna Szkoła Turystyki Wiejskiej

Policealna Szkoła Ochrony fizycznej Osób i Mienia

Policealna Szkoła Administracji

Semestr I
07-08.09.2019 r.
21-22.09.2019 r.
12-13.10.2019 r.
26-27.10.2019 r.
16-17.11.2019 r.
30.11-01.12.2019 r.
14-15.12.2019 r.
28-29.12.2019 r.
11-12.01.2020 r.
25-26.01.2020 r.